Huurrecht-goederenrecht

HUURRECHT

Onze advocaten kunnen u helpen bij:

 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Opstellen van de huur- en verhuurovereenkomsten

EIGENDOMSRECHT, ZAKENRECHT EN GOEDERENRECHT

 • Burenhinder
 • Erfdienstbaarheden
 • Mede-eigendom
 • (Erf)pacht
 • Vruchtgebruik
 • Recht van opstal
 • Geschillen omtrent alle zakelijke rechten
 • (Internationale) koop
 • (Internationale) verkoop

De VDDJ-Advocaten zijn vertrouwd met alle aspecten van deze materies en kunnen u dan ook bijstaan in het opstellen van overeenkomsten, advies geven en uw rechten verdedigen voor de rechtbank.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x