Personenrecht

AFSTAMMING - ADOPTIE - NAAMSWIJZIGING

Als ongehuwde moeder wordt u geconfronteerd met een vader die het kind niet wil erkennen. Het kantoor voert voor u de procedure in kader van de erkenning van het vaderschap.

Na verloop van tijd ontdekt u als juridische vader dat u de biologische vader niet bent. Wij staan u bij in de procedure voor de betwisting van het vaderschap.

De biologische vader kijkt van bij de geboorte niet meer om naar zijn kind. U als nieuwe partner van de moeder zorgt al jaren voor het kind. Op die grond kan u bezit van staat aantonen om juridisch de vader te worden.

Wanneer kinderen die hun biologische vader niet meer zien en ervaren dat de nieuwe partner van moeder emotioneel meer betrokken is en als echte vader wordt beschouwd, staat een procedure voor adoptie open.

Indien u redenen heeft om uw naam te wijzigen of verbeteren, kan het kantoor voor u daartoe een procedure inleiden, dit voor zowel voor- als achternaam.

BEWINDVOERING

U stelt vast dat uw moeder, vader, kind of partner niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. 

U vreest dat de goederen en gelden niet meer goed beheerd worden. 

 U bent ongerust over de financiĆ«le gevolgen van ondoordacht afgesloten overeenkomsten (bv. abonnementen).

Een bewindvoerder is een geruststelling voor de familie van de betrokken persoon. Deze zorgt voor een goed beheer van de financiĆ«le middelen, voorziet in betaling van de meest dringende facturen zoals die van het rusthuis en beschermt tegen nutteloze en dure overeenkomsten waardoor de beschermde gebonden zou worden.

Het kantoor heeft meer dan 30 jaar ervaring als bewindvoerder en kan voor u de procedure inleiden. Als bewindvoerder is men verplicht jaarlijks een verslag op te maken en op te sturen naar de rechtbank, de beschermde persoon alsook de vertrouwenspersoon. U verliest aldus nooit de controle. Het kantoor kan ook verzoeken dat een familielid de bewindvoerder wordt.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x