Tarieven

Duidelijke afspraken, geen verrassingen

VDDJ Advocaten houdt eraan u van meet af aan in te lichten over de kosten van een procedure. Het verloop en de duurtijd van een procedure is meestal niet vooraf te bepalen. Om die reden geeft het kantoor u steeds alle nodige informatie mee zodat u altijd een inschatting kan maken.

Honorarium of erelonen

Het ereloon hangt af van de waarde van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de onderlegdheid in de behandelde materie, de spoedeisendheid, de aanleg, e.d., waarbij steeds rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van de Orde van Advocaten.

Het ereloon wordt per gepresteerd uur begroot. Een forfaitair bedrag kan in sommige gevallen eveneens overeengekomen worden.

Wanneer de aard van de zaak het vereist, bijvoorbeeld bij het innen van bedragen, wordt het ereloon berekend aan de hand van barema’s die zich voordoen als volgt:

Van 0 tot 6200 euro:                                15%
Van 6201 euro tot 50.000 euro: 10%
Van 50.001 euro tot 125.000 euro: 8%
Van 125.001 tot 250.000 euro: 6%
Bedragen boven 250.000 euro:                 4%

Tenzij anders overeengekomen, zal het kantoor regelmatig provisies vragen. Bij beëindiging van onze tussenkomst en afsluiting van het dossier wordt u een gedetailleerde eindafrekening overgemaakt.

Kosten

Kantoorkosten, zoals de kosten van briefwisseling, dactylo, verplaatsing of opening van het dossier worden forfaitair aangerekend als volgt:

Omschrijving 

Eenheidstarief

Openingskost

€ 45

Gewone brief

€ 10 per brief

Aangetekende brief€ 15 per brief

Dactylo

€ 11,00 per bladzijde/email

Inkomende mail

€ 2,5

Faxberichten

€ 1,00 per fax

Kopie

€ 0,21 per kopie

Telefoon

€ 0,25 per minuut

Verplaatsing

€ 0,65 per KM

Archiveringskost€ 40


Rechtsbijstand

Het is aangewezen steeds na te gaan of u via uw makelaar verzekerd bent in rechtsbijstand. Op die manier is de procedure voor u in principe kosteloos, daar uw verzekering alle kosten ten laste nemen.
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x